♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Pałac Barcino
Barcino wzmiankowane jest w zapiskach historycznych już w 1480 roku W XV wieku wieś należała do rodziny von Massow, następnie w XVII wieku stanowiła własność rodu Puttkamerów oraz Brunnonów.
Pałac Karżniczka
Karżniczka wzmiankowana była po raz pierwszy w latach 1493 oraz 1538 kiedy właścicielami był ród von Bandemer (m .in. Thomas von Bandemer). W 1546 roku książę Branim IX nadał majątek kapitanowi Bartholomäus von Schwave.
Pałac Krokowa
Do 1308 roku brakuje źródeł historycznych, które dotyczą Krokowej oraz innych majątków (z wyłączeniem Jeldzina) należących do dóbr krokowskich w XIV i XV wieku. Sama wieś prawdopodobnie ukształtowała się w XIV wieku.
Pałac Bobrowniki
Bobrowniki to stare lenno rodu von Ziztewitz, które zostało poświadczone nadaniami w 1485 i 1529 roku. Do XIX wieku właścicielami dóbr była rodzina von Somnitz. W 1809 roku majątek nabył Ernst Gustaw von Mitzlaff.