♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Pałac Karżniczka
Karżniczka wzmiankowana była po raz pierwszy w latach 1493 oraz 1538 kiedy właścicielami był ród von Bandemer (m .in. Thomas von Bandemer). W 1546 roku książę Branim IX nadał majątek kapitanowi Bartholomäus von Schwave.
Pałac Bobrowniki
Bobrowniki to stare lenno rodu von Ziztewitz, które zostało poświadczone nadaniami w 1485 i 1529 roku. Do XIX wieku właścicielami dóbr była rodzina von Somnitz. W 1809 roku majątek nabył Ernst Gustaw von Mitzlaff.