Dwory i Pałace Polski: pałac Przytocko I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Przytocku

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Przytocku. Miłego czytania!

Historia

Wieś Przytocko (niem. Pritzig) była majątkiem należącym do rodu von Lettow. Sięgał on czasów kolonizacyjnych, jednak pierwsze zapisy pochodzą z 1473 roku.

Sam pałac powstał w 1909 roku. Wybudował go Fryderyk von Grunberg, który rezydował w nim do 1945 roku. W latach 1950-60 obiekt był własnością PGR w Przytocku. W pałacu funkcjonowało również przedszkole. Następnie budynek przekazano w nieodpłatną dzierżawę Fabryce Igieł Dziewiarskich w Łodzi. Został on wykorzystany na kolonie dla dzieci pracowników Fabryki. W 1970 roku fabryka zrezygnowała z dzierżawy z powody zbyt wysokich kosztów utrzymania obiektu. W 1974 roku PGR decyzją Wojewody Koszalińskiego, przekazał nieodpłatnie pałac Prezydium Zarządu Głównego „Caritas" w Warszawie. W 1975 roku rozpoczęła się adaptacja budynku na cele opiekuńcze dla 60-ciu chłopców upośledzonych umysłowo. Remont trwał dwa lata. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Przytocku przejęło od Zarządu „Caritas" Zgromadzenie SS Franciszkanek Misjonarek Maryi. Siostry prowadziły dom do września 1990 roku. 26 września 1990 roku została spisana umowa użyczenia pałacu pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej a Zgromadzeniem Braci Szkół Chrześcijańskich. Na mocy umowy ZBSCH zobowiązało się do prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Przytocku. Do dziś ZBSCH prowadzi w pałacu Dom Pomocy Społecznej.

W rejestrze zabytków widnieje tylko park pałacowy.

Ciekawostka

W latach 1692-95 po przepisowym procesie sądowym w Przytocku spalono na stosie jedenaście kobiet oskarżonych o czary.

Źródła wiedzy
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska