gmina Kępice
Dwór Pustowo
W miejscowości znajduje się park podworski z XIX wieku.
Pałac Warcino
Warcino (niem. Varzin) było wsią lenną pruskiego rodu von Zitzewitz. Było w ich rękach już od 1485 r. W 1660 r. majątek zakupił Otto von Massow. Inne źródła podają, iż w 1692 r. majątek przeszedł w ręce Kaspara von Massow.
Czworak Dworski Podgóry
Najstarszy zapis dotyczący wsi pochodzi z 1321 roku. Źródła podają również, że znajduje się tam bądź znajdował czworak dworski murowany z 1887 roku.
Pałac Przytocko
Wieś Przytocko (niem. Pritzig) była majątkiem należącym do rodu von Lettow. Sięgał on czasów kolonizacyjnych, jednak pierwsze zapisy pochodzą z 1473 roku. Sam pałac powstał w 1909 roku.
Dwór Osowo
Osowo należało niegdyś do rodu von Lettow. We wsi znajduje się zespół folwarczny z przełomu XIX i XX wieku oraz czworak dworski z 1897 roku.
Pałac Biesowice
Wieś wzmiankowana była już w 1480 r. Była to rodowa posiadłość biesowickiej linii rodu von Zitzewitz. W 1738 roku Jerzy Kazimierz sprzedał majątek hrabiemu Adamowi Joachimowi von Podewils.
Pałac Ciecholub
Pierwsza wzmianka o Ciecholubiu pochodzi z dokumentów z 1477 roku. W 1478 roku Miekes von Zitzewitz sprzedał jedną część wioski Peterowi Hreummelowi ze Sławna, zaś drugą część - swoim kuzynom z Biesowic, Janiewic i Warcina.
Pałac Barcino
Barcino wzmiankowane jest w zapiskach historycznych już w 1480 roku W XV wieku wieś należała do rodziny von Massow, następnie w XVII wieku stanowiła własność rodu Puttkamerów oraz Brunnonów.
Pałac Płocko
Wieś wzmiankowana była już w 1453 roku. Na początku XVI wieku właścicielem Płocka były rody: von Lettow, Massow i Zitzewitz. W 1752 roku Marcin Fryderyk von Zitzewitz wykupił te części wsi, które należały do rodów von Lettow i von Massow.