Dwory i Pałace Polski: pałac Nożyno I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Nożynie

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Nożynie. Miłego czytania!

Historia

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z dokumentu z 1315 roku, który został wystawiony przez margrabiego Waldemara dla Kasimira Svenzo (Święcy) i jego potomnych. Otrzymali oni Nożyno jako swoje lenno. W 1390 roku jako właściciela majątku wymienia się ród von Puttkamer. W 1523 roku Nożyno było w rękach Swentze von Puttkamer. Potem zostało podzielone na trzy części - A, B i C. W 1717 roku wieś miała kilku właścicieli, m. in.: Frentz i Christian von Puttkamer oraz spadkobiercy Anthona C. von Massow. Ci ostatni swoją część majątku zastawili, a w końcu sprzedali w 1780 roku Michałowi Stanisławowi Żeromskiemu. Trzecia część majątku pozostawała w 1700 roku własnością Puttkamerów z linii wolińskiej. Później do majątku włączono również Schotoffske, które także było lennem Puttkamerów. Wykupili oni również w 1802 roku pozostałe części Nożyna i tym samym skupili w swoich rękach cały majątek, do którego należał również Kleszczyniec. Później majątek w Nożynie objął Albert von Puttkamer. W 1847 roku Nożyno drogą zakupu przeszło do Żeromskiego, ale nie na długo. Już trzy lata później majątek odkupił Elert. W 1893 i 1910 roku właścicielem Nożyna był Paul Elert, a w 1928 roku Kurt Elert. W 1939 roku ostatnią przedwojenną właścicielką majątku była Lotte Hoene z domu Eggert.

Źródła wiedzy
  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Lübeck 1989, S. 533–538.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, Gdańsk 2005.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska