gmina Czarna Dąbrówka
Dwór Wargowo
W XVII wieku Wargowo (niem. Vargov) podzielone było na cztery części: A i B były lennem rodu von Lostin, a C i D było lennem rodu Malschitzky.
Dwór Karwno
Część Karwna była lennem rodu von Pirch. W dokumentach z 1523 roku jako właściciela wymienia się Jurgena von Pirchen (von Pirch). Druga część majątku należała do rodu von Wobeser.
Dwór Rokicki Dwór
Brak informacji o historii wsi i dworze.
Dwór Gogolewo
Brakuje informacji o historii wsi i dworku, który w nim się znajduje.
Dwór Podkomorzyce
Podkomorzyce były niegdyś lennem rodu von Puttkamer. W 1690 roku jako właściciel wymieniany jest Georg von Puttkamer. W 1854 roku kolejnym właścicielem majątku został Otto von Puttkamer, który sprzedał dobra baronowi Wilhelmowi von Puttkamer z linii Grumbkow.
Dwór Mydlita
Dnia 29 marca 1765 roku Mydlitę nabył baron Wawrzyniec Henryk Puttkamer od porucznika Antoniego Krzysztofa Ossowskiego za sumę 13 tysięcy talarów w złocie lub 14 900 talarów w srebrze.
Dwór Czarna Dąbrówka
W 1457 roku jako właściciel Czarnej Dąbrówki wymieniany jest Martin von Puttkamer. Kolejnym właścicielem w 1517 roku został członek rodu von Zitzewitz.
Dwór Mikorowo
W 1301 roku Mikorowo było w posiadaniu wicehrabiego ze Sławna. W 1330 roku w źródłach historycznych jako właściciela wymienia się: Woylaus de Micorow (cytat oryginalny).
Dwór Bochówko
Bochówko było lennem rodziny Lietzen w 1704 roku. Kolejnym właścicielem był Peter Jürgen von Puttkamer, a następnie Klaus Kurt von Pirch.
Dwór Kozin
Brakuje informacji o historii wsi oraz o dworze.
Dwór Rokitki
Rokitki w 1505 roku były lennem rodów von Pirch i von Münchow. W 1766 roku w wyniku tarapatów finansowych ówczesnych właścicieli majątek przeszedł na własność Friedricha von Somnitz.