Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Kozach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Kozach. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

W 1301 roku Kozy (niem. Kose) należały do wicehrabiego Mathäus z powiatu Schlawe. W 1499 roku dobrami zarządzała rodzina von Pirch, a od 1685 roku von Münchow. Do niego należały również miejscowości: Kosemühl (Kozin) i Klein Rokitt (Rokitki). W 1717 roku właścicielem Kozów była Tajna Rada oraz Prezes Izby Christian Ernst von Münchow. W drugiej połowie XVIII wieku majątki Kozy, Kozin i Rokity zbankrutowały i zostały zakupione na aukcji przez Friedricha Wilhelma von Somnitz. W 1781 roku nowym właścicielem został Friedrich von Massow. Pod koniec XVIII wieku Leopold Nikolaus Georg von Zitzewitz nabył Kozy i Kozin wraz z wieloma innymi dobrami. W 1856 roku majątkiem zarządzał Ernst Benjamin Kratz, a po nim w 1893 roku Minde. Ostatnimi właścicielami byli: od 1910 roku Karl Kröning i potem do 1945 roku Max Klatt.

Założenie dworsko-folwarczne znajdujące się w miejscowości składa się z części rezydencjalnej, gospodarczej oraz kolonii domów folwarcznych. Część rezydencjalna jest wyraźnie wydzielona. Przy wschodniej stronie dworu usytuowany był park, który obecnie zachował się w niewielkim stopniu. Kompozycja całego założenia jest zwarta, z osią kompozycyjną przechodzącą przez środek.

Sam dwór (nazywany również pałacem) datowany jest na I ćw. XX wieku. Należał niegdyś do Klattów.

Źródła wiedzy
  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Lübeck 1989, S. 648.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, Gdańsk 2005.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: Michał Piotrowski, 2021 r. (udostępniono za zgodą autora).