powiat Bytowski
Dwór Suchorze
Wieś Suchorze była niegdyś w posiadaniu rodu von Massow i po raz pierwszy jest wzmiankowana w dokumencie pożyczki z 1478 roku.
Dwór Kawcze
Pierwsza udukomentowana wzmianka o wsi Kawcze (niem. Kaffzig) pochodzi z 1517 roku. Część majątku była wtedy w posiadaniu rodu von Lettow, a dokładnie należała do Heinricha von Lettow.
Dworek Jeleńcz
O samej wsi Jeleńcz nie zachowało się wiele informacji. Z jednego źródła dowiadujemy się jednak nieco o właścicielach wsi.
Dwór Gołczewo
Wieś Gołczewo wzmiankowana była w dokumentach już w 1252 roku. Z dawnego majątku zachowały się jedynie resztki parku.
Dwór Wołcza Wielka
Wołcza Wielka powstała w XVI wieku i należała do lenna rodziny von Lettow. W 1519 roku została sprzedana Lütcke von Massow i była nieprzerwanie w rękach tej rodziny, aż do ostatniego właściciela Rüdigera von Massow.
Pałac Chlebowo
Chlebowo wzmiankowane było w 1877 roku jako Kornburg. Murowany pałac z Chlebowa pochodził z 1921 roku. Został on zburzony w 2000 roku.
Pałac Wiatrołom
Pierwsze wzmianki o Wiatrołomie pochodzą z 1558 roku. W latach 1935-36 majątek częściowo oddano w dzierżawę, reszta została sprzedana a część pozostałych dób zatrzymano.
Dwór Wargowo
W XVII wieku Wargowo (niem. Vargov) podzielone było na cztery części: A i B były lennem rodu von Lostin, a C i D było lennem rodu Malschitzky.
Dwór Role
Poznaj historię dworu w Rolach w województwie pomorskim.
Dwór Rokicki Dwór
Brak informacji o historii wsi i dworze.
Dwór Okunino
Okunino należało niegdyś do rodu von Massow. Dnia 3 czerwca 1632 roku Okunino otrzymał w spadku Leutke von Massow. Przekazał on majątek w 1656 roku swojemu synowi Wernerowi Ludiwkowi von Massow.
Dwór Podkomorzyce
Podkomorzyce były niegdyś lennem rodu von Puttkamer. W 1690 roku jako właściciel wymieniany jest Georg von Puttkamer. W 1854 roku kolejnym właścicielem majątku został Otto von Puttkamer, który sprzedał dobra baronowi Wilhelmowi von Puttkamer z linii Grumbkow.