Dwory i Pałace Polski: dwór Czarna Dąbrówka I historia
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Czarnej Dąbrówce

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Czarnej Dąbrówce. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

W 1457 roku jako właściciel Czarnej Dąbrówki wymieniany jest Martin von Puttkamer. Kolejnym właścicielem w 1517 roku został członek rodu von Zitzewitz. Między XVI a XVII wiekiem wieś stanowiła leno rodu von Lettow, von Wobeser i von Stojentin. Około 1780 roku doszło do podziału majątku na dwie części. Część A należała do Jacoba Wilhelma von Puttkamer, a część B do Johanna Christiana Ernsta von Puttkamer. Po 1800 roku właścicelem stał się kapitan von Żeromski. Od jego spadkobierców majątek kupił w 1852 roku Waldemra von Puttkamer, który sprzedał go w 1864 roku. Kolejnymi właścicielami byli: Alexander Schulze (1884), Ikier (1910), Harry Ikier (1928) i Hertha Ikier (1938).

Źródła wiedzy
  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Lübeck 1989.
  • Nasze Pomorze: rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Bytów 2011.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska