gmina Niemce
Dwór Krasienin
Za jej sprawą dwór w Krasieninie stał się siedzibą Żeńskiej Szkoły Rolniczej. Irena Kosmowska była pedagogiem, działaczką ludową i posłanką na Sejm.
Dwór Ciecierzyn
Dawny ośrodek dworsko-folwarczny usytuowany był po zachodniej stronie głównej drogi. Na pozostałościach murowanego dworu wzniesiony został nowy budynek szkoły.
Dwór Dys
Budynek jest parterowy z piętrową częścią środkową, od frontu poprzedzony kolumnowym portykiem, nad któ­rym znajduje się balkon.
Dwór Boduszyn
Budynek jest parterowy, z filarowym gankiem o trójkątnym szczycie od frontu i dwuspadowym dachem.