Podziel się:

Dwór w Nasutowie

Zapoznaj się z historią dworu w Nasutowie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Nasutowie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Od XV wieku była wsią szlachecką należącą do XIX wieku do Tęczyńskich, następnie weszła w skład ordynacji kozłowieckiej. Majątek w 1930 roku liczył 622 ha i był własnością hrabiego Konstantego Zamoyskiego. Spośród dawnej zabudowy związanej z folwarkiem oprócz dworu wykorzystywanego przez szkołę, zachowały się: murowany budynek mieszkalny z ok. połowy XIX wieku. Obecnie został przekształcony i rozbudowany na szkołę, murowany parterowy budynek mieszkalny, z piętrową częścią środkową z końca XIX wieku, murowany budynek gospodarczy z przełomu XIX i XX wieku, przekształcony na tymczasową kaplicę, dwa przekształcone budynki gospodarcze w pobliżu dawnego dworku rządcy. Wokół dworku istnieje częściowo zachowany stary park z XVIII-XIX wieku oraz aleje dojazdowe do folwarków.

Źródła wiedzy
  • Ryszard Bałabuch, Andrzej Łuczyński, Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny, cz. 3, powiaty: chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, Powiśle-Dęblin 2011.
  • www.teatrnn.pl (udostępniono za zgodą twórców strony)

Tekst: Andrzej Łuczyński, korekta: Patrycja Grygoruk, zdjęcia: Andrzej Łuczyński, 2009 r.