Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu Szomańskich w Kutnie

Przeczytaj więcej informacji o dworze Szomańskich w Kutnie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Rodzina Szomańskich herbu Jastrzębiec pochodzi z majatku Szomany w powiecie sierpeckim i swoją historią sięga jeszcze wczesnego średniowiecza. Pierwszym przedstawicielem rodu, który przybył do Kutna w XIX w. był Andrzej Szomański. Brał on udział w powstaniu styczniowym, gdzie został ranny. Próbował dotrzeć do rodzinnej wsi Biała w powiecie słupeckim, jednak w wyniku odniesionych ran był zmuszony zatrzymać się w Kutnie. Schronienie znalazł u rodziny Nowakowskich. Żeby uniknąć popowstaniowych represji zmienił nazwisko na "Szymański". W 1868 r. wziął ślub z Paulą Nowakowską, a potem kupił dworek przy ul. Kościuszki, który przeniesiono tu z majątku Gnojno w 1888 r. Z małżeństwa z Paulą urodziło się dwanaścioro dzieci, z których niestety połowa zmarła. Majątek w Kutnie przypadł Józefowi Szymańskiemu, zasłużonemu działaczowi niepodległościowemu i społecznemu. W 1933 r. Józef i wszyscy członkowie jego rodziny powrócili do rodowego nazwiska "Szomańscy". Józef ożenił się z Jadwigą Wąsowską. Małżeństwo Szomańskich brało czynny udział w życiu społecznym - popierali różne akcje charytatywne, patriotyczne i społeczne, pracowali w PCK i w Powiatowej Radzie Opiekuńczej. Józef należał do Rady Parafialnej, która przyczyniła się do remontu kościoła i poszerzenia cmentarza. W 1945 r. Józef przekazał majątek swojemu bratankowi Jackowi Szomańskiemu w zamian za dożywotnią opiekę. Majątek nie uległ po wojnie parcelacji. W latach 1945-1948 Józef Szomański rozsprzedał ziemię a część zapisał Jackowi. Obecnie na gruntach gospodarstwa znajduje się osiedle mieszkalne. W dworku funkcjonowało przedszkole. Obecnie mieści się tam Hotel "Dworek".

Dworek Szomańskich drewniany, siedmioosiowy budynek na planie prostokąta w stylu barokowym, który został przeniesiony do Kutna w 1888 r. z majątku Gnojno, gdzie zbudowano go w II poł. XVIII w. Na jego środkowej osi znajduje się portyk zwieńczony półkoliście zakończonym szczytem, wsparty na dwóch kolumnach.

Źródła wiedzy
  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 38-39.
  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

Opracowała: Aleksandra Szafrańska-Dolewska