♕Dwory i Pałace Polski: dwór Bielice I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Bielicach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Bielicach. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Do 1799 r. Bielice należały do Antoniego Brochockiego – szambelana JKM, kawalera Orderu św. Stanisława, od którego odkupił je Florian Bardziński – podczaszy, sędzia pokoju powiatu orłowskiego. Po Florianie w 1820 r. majątek przejął jego syn, Karol Bardziński. Po jego śmierci w 1863 r. majątek odziedziczyło troje dzieci: Piotr, Florian i Konstancja. W wyniku podziału majątku Bielice przypadły Piotrowi, a potem jego synowi Karolowi Józefowi Bardzińskiemu. W latach 1902-1925 majątek należał do Zygmunta Nepomucena Raczyńskiego, a po nim do Marii z Raczyńskich Lesznowskiej. Ostatnią przedwojenną właścicielką Bielic była Teresa z Horodyjewskich Szaszkiewiczowa. W 1945 r. majątek rozparcelowano. Po wojnie dwór udało odzyskać się Teresie Mokrzyckiej z Szaszkiewiczów. Potem dwór jeszcze kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Obecnie trwa jego remont.

Dwór w Bielicach wybudowano pod koniec XIX w. na fundamentach nieistniejącego już XVII-wiecznego dworu. Jest to parterowy budynek z drzewa korkowego, z gankiem wspartym na czterech kolumnach i zakończonym trójkątnym szczytem. Całość nakrywa tzw. dach polski. Budynek otaczają resztki parku krajobrazowego.

Źródła wiedzy
  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 200-201.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część II, Kutno 2003, s. 23-24.
  • Skuza T., Glinda M., Kutno i region kutnowski, Kutno 2008, s. 71.
  • Stasiak P., Bielice - majątek ziemski w XIX i XX wieku (w:) Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom IV, Kutno 2000, s. 79-106.
  • Stasiak P., Pałace i dwory gminy Krośniewice (w:) Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom IV, Kutno 2000, s. 174-179.
  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)
  • www.eksploratorzy.com.pl

Opracowała: Aleksandra Szafrańska-Dolewska