gmina Kutno
Dwór Nowa Wieś
W 1803 r. Nową Wieś kupił podczaszy inowrocławski Tomasz Górski. Po jego śmierci w 1818 r. majątek został podzielony między dzieci. Nowa wieś przypadła Franciszkowi Górskiemu.
Dwór Komadzyn
Tytus Paweł Ligęza Kurdwanowski herbu Półkozic, cześnik gostyniński i sędzia ziemi łęczyckiej, kupił Komadzyn w 1775 r. Był żonaty z Różą z Paprockich, z którą miał troje dzieci: Stanisława, Jakuba i Mariannę.
Pałac Byszew
W 1779 r. szambelan JKM Jan Orsetii otrzymał od matki Salomei z Głębockich majątek w Byszewie. Ożenił się z Teresą z Bratoszewskich, która wniosła do majątku folwark Budki, Leszczynek i część Strzegocina.
Dwór Stara Wieś
W 1784 r. Felicjan Świętosławski sprzedał Starą Wieś swojemu zięciowi Marcinowi Leopoldowi Czajkowskiemu – stolnikowi gąbińskiemu, sędziemu pokoju powiatu orłowskiego.
Pałac Leszno
Leszno w 1796 r. zakupił Jan Orsetti herbu Złotokłos. Po jego śmierci majątek podzielono między jego synów - Leszno otrzymał Tomasz. W 1831 r. Tomasz Orsetti wziął w dzierżawę majątki w Gołębiewie i Raciborowie.
Dworek Modrzewiowy/Dworek Chlewickich Kutno
Pierwsza oficjalna wzmianka o budynku pochodzi z 1841 r. Wówczas dworek należał do dziedzica Kutna Feliksa Mniewskiego, który sprzedał go Janowi Kaneckiemu i jego żonie Krystynie Juliannie z domu Tajcher.
Dwór Szomańskich Kutno
Rodzina Szomańskich herbu Jastrzębiec pochodzi z majatku Szomany w powiecie sierpeckim i swoją historią sięga jeszcze wczesnego średniowiecza. Pierwszym przedstawicielem rodu, który przybył do Kutna w XIX w. był Andrzej Szomański.
Dwór Stodółki
Stodółki pod koniec XVIII w. były własnością Józefa Troczyńskiego. Zmarł on w 1815 r., a rok później wdowa po nim Agnieszka z Garczyńskich, sprzedała majątek swojemu synowi Michałowi Troczyńskiemu – radcy powiatu orłowskiego.
Pałac Gierłaty Kutno
W XIV w. Kutno należało do Kucieńskich vel Kucińskich herbu Ogończyk. Andrzej Kucienski w 1386 r. otrzymał przywilej targowy od Siemowita IV i to właśnie te datę uznaje się za początek powstania miasta, ponieważ nie zachował się przywilej lokacyjny.
Dwór Bielawki
Na przełomie XVIII i XIX w. Bielawki należały do Tytusa Pawła Ligęzy Kurdwanowskiego herbu Półkozic – komornika ziemi gostynińskiej, sędziego grodzkiego sochaczewskiego, łowczego, cześnika gąbińskiego, sędziego grodzkiego łęczyckiego i deputata na Trybunał Piotrkowski.
Dwór Kalinowa
W II poł. XVIII w. Kalinowa była własnością rodziny Szamowskich. W 1796 r. Mateusz Szamowski kupił ją od Tomasza Turskiego. Gdy zmarł w 1835 r. majątek po nim odziedziczyły jego córki.
Dworek Feliksa Oyrzanowskiego Kutno
Dr Feliks Piotr Oyrzanowski urodził się 15 czerwca 1872 roku w Słomkowie Mokrym w powiecie sieradzkim jako syn Feliksa Tymoteusza Józefa Oyrzanowskiego i Konstancji Karońskiej.