♕Dwory i Pałace Polski: dwór Stodółki I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Stodółkach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Stodółkach. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Stodółki pod koniec XVIII w. były własnością Józefa Troczyńskiego. Zmarł on w 1815 r., a rok później wdowa po nim Agnieszka z Garczyńskich, sprzedała majątek swojemu synowi Michałowi Troczyńskiemu – radcy powiatu orłowskiego. Ten zmarł w 1833 r. zostawiając żonę Konstancję z Kossowskich wdowę po Mikołaju Odechowskim. W 1834 r. część majątku w Stodółkach została wystawiona na licytację i kupiona przez Ludwika Kossakowskiego, poborcę podatkowego obwodu gostynińskiego. Od 1851 r. właścicielem majątku był Jan Staniewski, naczelnik inżynierii w Sieradzu. W 1853 r. Stodółki należały do Kazimierza Glińskiego, a w 1884 r. kupił je Piotr Wieszczycki. W 1888 r. były własnością Marii Idalii i Aleksandra Rossman. W 1925 r. sprzedali oni zadłużony majątek Antoniemu Majewskiemu. W 1931 r. na licytacji nabył je Stanisław Czarnomski. W 1945 r. majątek w Stodółkach został rozparcelowany.

Dworek wg projektu Sylwestra Baldiego z 1843 r. po rozparcelowaniu majątku i przeznaczeniu terenu na dzielnicę przemysłową, został opuszczony i zniszczony.

Źródła wiedzy

Źródła i zdjęcia:

  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 46-47.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część I, Kutno 2003, s. 62-64. 

Opracowała: Aleksandra Szafrańska-Dolewska