powiat kutnowski
Dwór Nowa Wieś
W 1803 r. Nową Wieś kupił podczaszy inowrocławski Tomasz Górski. Po jego śmierci w 1818 r. majątek został podzielony między dzieci. Nowa wieś przypadła Franciszkowi Górskiemu.
Dwór Młogoszyn
W II poł. XVIII wieku właścicielem Młogoszyna był Jan Magnuski. W 1798 r. zamienił się majątkiem z Marcinem Byszewskim. Byszewski został konsylierzem powiatu orłowskiego.
Dwór Kaszewy Kościelne
Pierwsze wzmianki o wsi Kaszewy, a konkretnie o istniejącym tu kościele p.w. św. Andrzeja, pochodzą już z 1420 r. Wówczas wieś należała do rodziny Kaszowskich herbu Janina.
Pałac Leszno
Leszno w 1796 r. zakupił Jan Orsetti herbu Złotokłos. Po jego śmierci majątek podzielono między jego synów - Leszno otrzymał Tomasz. W 1831 r. Tomasz Orsetti wziął w dzierżawę majątki w Gołębiewie i Raciborowie.
Pałac Ktery
Majątek w Kterach należał do rodziny Wodzińskich, którzy przybyli na te tereny na początku XVIII w. Po Adamie Wodzińskim w 1801 r. majątek odziedziczyli po połowie jego synowie - Jan Nepomucen i Gabriel.
Dwór Mnich
W 1804 r. Augustyn Stępowski sprzedał Mnich Grzegorzowi Grotowskiemu herbu Rawicz. Grzegorz był posłem rawskim na Sejm Czteroletni, a od 1807 r. sędzią apelacyjnym.
Dwór Krzyżanów
Pierwsza wzmianka o wsi Krzyżanów pochodzi z 1377 r., kiedy to należała ona do rodu Krzyżanowskich, herbu Sulima. Pod koniec XVIII w. Krzyżanów był własnością Franciszki z Tarnowskich Suchorskiej.
Dwór Pobórz
Na przełomie XVIII i XIX w. dwór w Pobórzu był własnością rodziny Russjanów. Po śmierci Jacka i Marcjanny Russjanów majątek przypadł małoletniemu jeszcze Aleksandrowi.
Dwór Łęki Kościelne
Pierwszym właścicielem Łęk Kościelnych, o którym mówią źródła, był Jan Leźnicki, który w 1782 r. sprzedał je za 110 tys. florenów Tomaszowi Guzowskiemu.
Dwór Golędzkie
Majątek Golędzkie został wydzielony w 1861 r. z dóbr Jaworzyna i kupiony w 1867 r. przez Ryszarda Pogonowskiego. Nie był on jednak dobrym gospodarzem i wpędził majątek w spore długi.
Pałac Byszew
W 1779 r. szambelan JKM Jan Orsetii otrzymał od matki Salomei z Głębockich majątek w Byszewie. Ożenił się z Teresą z Bratoszewskich, która wniosła do majątku folwark Budki, Leszczynek i część Strzegocina.
Dwór Szomańskich Kutno
Rodzina Szomańskich herbu Jastrzębiec pochodzi z majatku Szomany w powiecie sierpeckim i swoją historią sięga jeszcze wczesnego średniowiecza. Pierwszym przedstawicielem rodu, który przybył do Kutna w XIX w. był Andrzej Szomański.