gmina Wejherowo
Dwór Drzewiarza Gościcino
Pierwsze wzmianki o Gościcinie pochodzą z 1600 roku (inne źródła wskazują wiek XV). Mimo swojej niedługiej historii wieś posiadała aż 4 obiekty o charakterze dworskim.
Pałac Wejherowo
Wejherowo zostało założone w pierwszej połowie XVII wieku przez Jakuba Weihera (Wejhera). W 1643 roku za zgodą króla Weiher wydał statut dla miasta. Jan Kazimierz nadał w 1650 roku miastu prawo chełmińskie.