Podziel się:

Pałac w Wejherowie

 • pałac Keyserlingków i Przebendowskich

  Alexander Duncker, Biblioteka Narodowa POLONA, domena publiczna

 • pałac Keyserlingków i Przebendowskich

  Autor: Robert Zieleziński

Informacje ogólne

Lokalizacja: województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Wejherowo

Rodzaj obiektu:
Muzea
Zastosowanie:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
Stan zachowania:
Odrestaurowany
Zespół:
pałacowo-ogrodowo-parkowy
Skład zespołu:
pałac, młyn, zespół młyna cedron, grota, elementy kompozycji parkowo-ogrodowej, kanały wodne, staw, rzeka Cedron, pozostałości altany jesionowej wokół kaplicy
Numer rejestru zabytków:
525
Numer dawnego
rejestru zabytków:
374
Organ wpisujący:
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
Data wpisu do rejestru:
15 czerwiec 1971

Posiadasz więcej informacji
o obiekcie? Skontaktuj się z nami!

Co oferuje obiekt?

Restauracja

Muzeum

Zobacz film z drona prezentujący pałac w Wejherowie

Odkryj piękne województwo pomorskie, odwiedzając takie miejsca jak pałac w Wejherowie! 

Zapoznaj się z historią pałacu w Wejherowie

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Wejherowie. Poznaj jego historię, dowiedz się jak zmieniał się obiekt na przestrzeni lat i przeczytaj ciekawostki. Miłego czytania!

Historia

Wejherowo zostało założone w pierwszej połowie XVII wieku przez Jakuba Weihera (Wejhera). W 1643 roku za zgodą króla Weiher wydał statut dla miasta. Również na prośbę Weihera Jan Kazimierz nadał na sejmie w 1650 roku miastu prawo chełmińskie. Jako herb dla miasta wyznaczono biały krzyż maltański, osadzony w polu niebieskim, w środku krzyża znajduje się czerwona róża. Jakub Weiher zmarł w 1657 roku i został pochowany w wejherowskim klasztorze.

W 1676 roku dobra wejherowskie i rzuczewskie nadbył od dwóch córek Weihera ks. Michał Kazimierz Radziwiłł. Po jego śmierci (w 1681 roku) majątek odziedziczyła małżonka Katarzyna z Sobieskich. Ona z kolei w 1685 roku darowała dobra swojemu bratu Janowi III Sobieskiemu. Po śmierci króla majątek przeszedł na żonę Marię Kazimierę i ich syna Aleksandra. Po jego zgonie Wejherowo wraz z Rzucewem i Kolebkami przypadły młodszemu bratu Jakubowi Ludwikowi.

Przebendowscy zakupili starostwo puckie oraz dobra wejherowsko-rzucewskie po roku 1714 za sprawą ówczesnego wojewody inflanckiego Piotra Jerzego Przebendowskiego. Ten prowadził w imieniu rodziny rozmowy z królewiczem Jakubem Sobieskim. Ich negocjacje zakończyły się pomyślnie dla Przebendowskich. Podskarbi wielki koronny Jan Jerzy Przebendowski otrzymał starostwo puckie 3 lutego 1717 roku. W marcu tego samego roku przekazał je swojemu kuzynowi, wojewodzie inflanckiemu Piotrowi Jerzemu. Dobra wejherowsko-rzucewskie królewicz Jakub Ludwik sprzedał 20 października 1720 roku za 320 000 złotych polskich Piotrowi Jerzemu.

W 1767 roku Ignacy Franciszek Przebendowski rozpoczął budowę pałacu w Wejherowie. Powstawał on w miejscu ogrodów mieszczańskich nad Cedronem. Pierwszym etapem budowy nowego obiektu było osuszenie podmokłego gruntu, który często był narażony na wylewy Cedronu. Wynikiem tychże prac są widoczne do dziś stawy położone wokół założenia parkowego. Prace zostały przerwane w 1772 roku (I rozbiór Polski). Prusy Królewskie niemal w całości zostały włączone do państwa pruskiego. Wojewoda pomorski przerwał budowę siedziby rodowej w Wejherowie i postanowił na stałe opuścić rodzinne strony. W kwietniu 1774 roku Ignacy Franciszek Przebendowski sprzedał za sumę miliona dwudziestu tysięcy złotych polskich, dobra rzucewsko-wejherowskie bratu stryjecznemu, chorążemu pomorskiemu Józefowi Antoniemu Przebendowskiemu z Kolibek.
Następnie właścicielem Wejherowa został ród Keyserlingków. W owym czasie ważnym faktem dla regulacji miasto – dobra Keyserlingków był fakt podzielenia ich na dwa klucze – wejherowski oraz rzucewski (po śmierci Ottona w 1820 roku). Rzucewskie dobra były posagiem córki Emmy, poprzez jej małżeństwo przeszły w ręce rodziny von Below.
Jeszcze wcześniej ok. 1800 roku hrabia Otto von Keyserlingk dokończył budowę pałacu. Został on wtedy przebudowany w stylu empiryzmu. Oba skrzydła powstały w trakcie rozbudowy w 1857 roku. Ta data widnieje na frontonie ogrodowym budowli. W 1922 roku pisał o nim Józef Staśko (cytat podany za „Historią Wejherowa"): „Mimo że nie stoi na poziomie tak wysokim pod względem artystycznym, jak zamek w Rzucewie, pałac w Krokowie, zamek w Barłominie, czy też pałac oliwski, jednak znać zaraz, że to rezydencja magnacka, pańska. Jak dwór króla Jana Kazimierza w Karlikowie koło Sopotu, ukryty wśród drzew i nad stawem uroczym wznosi się i ten pałac wejherowski, zwany zamkiem. Obchodzimy go wokół i stajemy na tarasie zamkowym, u stóp którego bije wspaniała fontanna wśród kwiatów i zieleni. [...] Chociaż pałac Keyserlingków – nazwany zamkiem nie posiada specjalnych jakiś rzeźbami ornamentyki, jednak na tle okolicznej zieleni i stawu czyni miłe wrażenie."

Tak opisywany pałac w stylu angielskim otrzymał dzięki przebudowie i rozbudowie z 1857 roku formy neogotyckie. Obiekt był własnością rodową Keyserlingków do końca II wojny światowej. Po wojnie w pałacu mieściły się kolejno: Technikum Leśne, internat oraz przedszkole. Od 1993 roku stał się siedzibą powstałego w 1968 roku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Źródła wiedzy
 • F. Sulimierski, B. Chlebowski, J. Krzywicki i W. Walewski: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XIII, Warszawa: 1880-1902.
 • J. Borzyszkowski, Historia Wejherowa, Wejherowo 1998.
 • Beata i Tomasz Żmuda-Trzebiatowscy, Spacerkiem po dawnym Wejherowie oraz Ziemia wejherowska na starych pocztówkach, Wejherowo 2012.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska

Zdjęcia:

 • Współczesne: Robert Zieleziński, 2019 r.
 • Historyczne: Litografia, Alexander Duncker, Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der Preussischen Monarchie, Berlin, 1861-1862, Bilioteka Narodowa POLONA, domena publiczna