gmina Słupsk
Pałac Warblewo
Niemiecka nazwa wsi - Warbelow, pochodzi prawdopodobnie od któregoś z właścicieli o przezwisku warb, czyli wróbel. Wieś po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie z 1478 roku jako Verbelow.
Dwór Głobino
Dobra głobińskie określane są najstarszymi dobrami szlacheckimi. Już w 1396 roku wraz z Krzywaniem należały do słupskiego rodu mieszczańskiego von Vormann.
Pałac Wieszyno
Jest to dawna wieś rycerska wymieniana po raz pierwszy w 1284 roku jako Vesino (inna nazwa Vessin – 1507). Wieszyno wraz z dzisiejszym Redzikowem zostało nadane przez księcia pomorskiego Mestwina II (Mściwoja II) jako lenno dla rodów: von Woyten, von Somnitz i von Krockow.
Dwór Gać
Oryginalna nazwa wsi brzmi Gaatz i pochodzi ona z 1463 roku (inne źródła podają nazwę Gatz z 1466 roku i Gatze z 1631 roku). Według monografii rodu von Below pierwszym właścicielem Gaci w 1463 roku był Ger von Below.
Dwór Stanięcino
Dawna wieś klasztorna o niemieckiej nazwie Stenezin (inne nazwy wsi: Stanchino (1294), Staneszin (1311), Stantin (1723-1766). Po raz pierwszy Stenezin wzmiankowane było w 1281 roku w dokumencie księcia Mszczuja II, który zatwierdził donacje dla klasztoru norbertanek w Słuspku.
Dwór Płaszewko
Płaszewko jest dawnym lennem rodu von Puttkamer. W 1440 roku wzmiankowany jest jako właściciel Lorenz von Puttkamer. W 1587 roku majątek należał do Hansa von Puttkamer.
Pałac Rogawica
Pierwsze wzmianki o wsi Rogatcz pochodzą z 1485 roku (późniejsze nazwy: Rogatze (1493), Roggatz (1628). Jej właścicielami od 1493 roku był ród von Bandemer. W 1717 roku właścicielem był Christoph von Bendemer.
Pałac Lubuczewo
Pierwsza wzmianka o Lubuczewie pochodzi z 1320 roku. W 1546 roku został wydany list lenny dla von Tessena. W 1608 roku właścicielem była księżna Erdmut von Croy. W 1624 roku książe pomorski przekazał majątek na jakiś czas na znak łaski rodzinie von Reckow.
Pałac Redęcin
Po raz pierwszy wzmianka o Rędęcinie (niem. Reddentin) pojawiła się w 1297 roku. Wieś była wtedy własnością rycerza Virchewitz (pochodził on z terenów Pomorza Zachodniego, prawdopodobnie był przodkiem rodu von Woyen).
Pałac Kukowo
Kukowo (niem. Kuckow) wraz z Rogawicą (niem. Roggatz) stanowiło niegdyś jedną osadę. Wzmiankowana ona była po raz pierwszy w 1493 roku. Kukowo było starym lennem rodu von Bandemer.
Dwór Krępa Słupska
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1313 roku (Crampen). W 1329 roku obowiązywała inna wersja nazwy – Krampe/Crampe. Zachowała ona charakter słowiański, oznaczała suchą wyniosłość na bagnie.
Dwór Kępno
Pierwsza wzmianka o Kępnie pochodzi z dokumentu z 1285 roku, w którym książę pomorski Mestwin II (Mściwój) przekazuje wieś pewnemu klasztorowi. Od około 1400 do 1843 roku majątek był własnością rodu von Gutzmerow.