gmina Dębnica Kaszubska
Pałac Niepoględzie
Niepoględzie po raz pierwszy wzmiankowane było na początku XV wieku. W latach 1432-1565 było lennem rodu von Zitzewitz, a następnie von Krockow. W 1523 roku właścicielem majątku był Ewald von Zitzewitz.
Pałac Krzynia
Krzynia była niegdyś majątkiem leśnym i była podzielona na dwa majątki szlacheckie Gross Krien (Krzynka) i Klein Krien (Krzynia). Krzynia była dawnym lennem rodu von Zitzewitz.
Dwór Budowo
Budowo wymieniane było już w dokumentach w 1446 roku (Budaw) jako własność rodu von Zitzewitz. Jednak już około 1420 roku jako właściciel Budowa wymieniany był Peter von Zitzewitz. Był on przedstawicielem pierwszej, wymarłej gałęzi rodu, wywodzącej się z Budowa.
Pałac Starnice
Nazwa Starnice pochodzi od niem. Starnitz (1586) i Sternitz (1628). Jest ona dwuznaczna, tłumaczona od nazwy osobowej Starna, Starnia, Stron lub od określenia – strona, czyli kraj.
Pałac Dobra
Po raz pierwszy wieś wymieniana była w dokumentach w 1371 roku. Wchodząc w skład majątku, składała się z dwóch części, każda z nich należała do innego rodu: von Zitzewitz oraz von Militz. W 1766 r. Martin F. von Ziztewitz odkupił część, która należała do rodziny Militzów.
Pałac Podole Małe
Podole Małe to stare lenno rodu von Zitzewitz. W 1405 roku jako właściciel wymieniany jest Mathias von Zitzewitz. Był on założycielem najstarszej gałęzi rodu von Zitzewitz.
Pałac Łabiszewo
Łabiszewo było niegdyś wsią szlachecką. Należało do rodu Puttkamerów, a potem Zitzewitzów. W XIX w. Łabiszewo należało do rodu von Gottberg. Po śmierci właściciela Franza Döringa von Gottberga majątek przeszedł na jego synów.
Pałac Motarzyno
Według historii rodziny von Zitzewitz w 1360 r. urodził się Jarosław (Jarislaw) von Zitzewitz, rycerz oraz założyciel motarzyńskiej gałęzi rodu. Jego majątek obejmował również: Niepoględzie, Gałąźnię Małą i Gałęzowo.
Pałac Jawory
Od 1376 do 1800 roku Jawory były w posiadaninu rodu von Pirch. W 1800 roku po zawarciu małżeństwa Dorothy von Pirch z Ignazem Alexandrem von Machem, wieś przeszła jako wiano we władanie rodu von Mach na kolejne 145 lat.
Pałac Krzywań
Krzywań pojawia się w źródłach historycznych już w 1396 roku jako lenno rodu von Vormann. Przypuszczalnie przed 1450 rokiem majątek nabył Lütcke von Massow. Później rodzina Vormann ponownie została właścicielem.
Dwór Skarszów Dolny
Po dworze pozostały jedynie ruiny.
Dwór Kotowo
Pierwsze informacje o Kotowie pochodzą z 1360 roku. Wówczas właścicielem był Jarislaw (Jarosław) von Zitzewitz. Wieś stanowiła lenno rodu von Zitzewitz do 1945 roku.