gmina Wicko
Dwór Maszewko
Pierwsza wzmianka o Maszewku pochodzi z 1334 roku. Do 1945 roku wieś stanowiła własność prywatną, należącą do rodziny Röpków.
Pałac Wrześcienko
W roku 1514 majątek należał do rodu von Weiher. Następnie w 1781 roku przejęła go rodzina von Somnitz. Bogislaw von Somnitz pozostał w majątku. Żonę i córkę zdążył wyprawić na Zachód.
Dwór Wojciechowo
Brakuje informacji o tym obiekcie.
Pałac Wicko
W połowie XVI wieku majątek Wicko należało do rodu Jork. Następnie w XVII wieku był w posiadaniu rodziny Sirockich oraz Krockow. W XVIII wieku przejęła go rodzina Wussow.
Dwór Komaszewo
Brakuje informacji o tym obiekcie.
Pałac Ulinia
W roku 1437 Ulinię wymienia się jako wioskę gospodarską. Po około 200 latach należała od do rodu von Krokow z linii Osieki. W 1804 roku majątek nabył podkomorzy Franz von Somnitz. Później właściciele często się zmieniali.
Dwór Górka
Brakuje informacji o tym obiekcie.
Dwór Strzeszewo
Strzeszewo (niem. Stresow) w 1437 roku nadał książę pomorski Bogusław Wawrzyńcowi Krockow. Z kolei w 1507 roku książę Bogusław X zapisał wieś braciom Janowi i Jerzemu Krockow.
Dworek Gęś
Gęś po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumentach z 1347 roku. Jest to dawna siedziba rodu Wejherów. W 1377 roku jako właściciel wymieniany jest Wejher von der Gaus. Później majątek musiał przejść w inne ręce.
Dworek Sarbsk
Majątek zostaje wymieniony już w dokumencie z 1402 roku. Najstarszą znaną rodziną właścicieli był ród von Sarbski. Od ich nazwiska pochodzi nazwa wsi. Majątek był w posiadaniu rodziny do 1800 roku.
Pałac Nowęcin
Wieś Nowęcin została założona przez wielkiego mistrza krzyżackiego Winrycha von Kniprode. W 1373 roku nadał ją dzierżawcy Łeby – Dytrychowi von Wejherowi. Dnia 15 września 1447 roku w Łebie pożar strawił pałac.
Dworek Roszczyce
Pierwsza wzmianka o majątku pochodzi z 1348 roku. Wtedy Gdański kontur zakonu krzyżackiego Gerhard von Steegen nadał Bartoszowi Rosiczowi (Bartus de Rossiz lub Rossytz, Rosicki) dobra rycerskie w tym: Roszczyce.