gmina Wicko
Willa Poraj
Willę w Poraju wybudowano w XIX wieku (dokładnie w 1895 roku). Mieściła się w niej wtedy Stacja Badawcza upraw na bagnach wysokich. W 1903 zorganizowano w Poraju na torfowiskach zakład doświadczalny.
Pałac Charbrowo
Pierwsza wzmianka o majątku Charbrowo pochodzi z 1286 roku. Wtedy to książę pomorski Miściwój II przekazał biskupom kujawskim ziemie – m.in. dobra w Charbrowie. W roku 1564 biskup Wolski z Kujaw sprzedał majątek.
Pałac Zdrzewno
O pałacu w Zdrzewnie pierwszy raz usłyszano już w roku 1400. Między XV a XVIII wiekiem należał on do rodziny von Goddentow oraz von Weiher. Składał się on z dwóch części - A i B.
Pałac Bargędzino
W XVII wieku Bargędzino należało do rodu Krokow z linii Roszczyce. W początkach XIX majątek przejęła rodzina von Gruben z Komoszewa. Ostatnią właścicielką była Sybilla von Braunschweig z domu von Gruben.