gmina Miastko
Dworek Jeleńcz
O samej wsi Jeleńcz nie zachowało się wiele informacji. Z jednego źródła dowiadujemy się jednak nieco o właścicielach wsi.
Dwór Gołczewo
Wieś Gołczewo wzmiankowana była w dokumentach już w 1252 roku. Z dawnego majątku zachowały się jedynie resztki parku.
Dwór Wołcza Wielka
Wołcza Wielka powstała w XVI wieku i należała do lenna rodziny von Lettow. W 1519 roku została sprzedana Lütcke von Massow i była nieprzerwanie w rękach tej rodziny, aż do ostatniego właściciela Rüdigera von Massow.
Pałac Chlebowo
Chlebowo wzmiankowane było w 1877 roku jako Kornburg. Murowany pałac z Chlebowa pochodził z 1921 roku. Został on zburzony w 2000 roku.
Pałac Wiatrołom
Pierwsze wzmianki o Wiatrołomie pochodzą z 1558 roku. W latach 1935-36 majątek częściowo oddano w dzierżawę, reszta została sprzedana a część pozostałych dób zatrzymano.
Dwór Przeradz
Przeradz przywilej lokacyjny otrzymał w 1411 roku przez Krzyżaków. O tej miejscowości oraz dworze niegdyś się w niej znajdującym brakuje informacji.
Dwór Role
Poznaj historię dworu w Rolach w województwie pomorskim.
Dwór Malęcino
Dnia 3 kwietnia 1632 roku Malęcino otrzymał w spadku Luetke von Massow. W 1656 roku przekazał on swoją część majątku w Świerznie i Malęcinie swoim synom.
Dwór Okunino
Okunino należało niegdyś do rodu von Massow. Dnia 3 czerwca 1632 roku Okunino otrzymał w spadku Leutke von Massow. Przekazał on majątek w 1656 roku swojemu synowi Wernerowi Ludiwkowi von Massow.
Pałac Łodzierz
Łodzierz początkowo był w lennem rodów: von Massow i von Lettow. W 1554 roku należał do Lorenza von Massow. Około 1580 roku wieś otrzymał w spadku Ruediger von Massow (syn Valentina, który był bratem wspomnianego Lorenza).
Dwór Kawcze
Pierwsza udukomentowana wzmianka o wsi Kawcze (niem. Kaffzig) pochodzi z 1517 roku. Część majątku była wtedy w posiadaniu rodu von Lettow, a dokładnie należała do Heinricha von Lettow.
Dwór Słosinko
Wieś Słosinko została założona przez Zakon Krzyżacki w XIV wieku. W 1563 roku istnieje informacja o kolejnej lokacji Słoninka. Po 1566 roku powstała tutaj kuźnica żelaza. W 1717 roku właścicielem wsi była rodzina Rieck.