♕Dwory i Pałace Polski: pałac Wiatrołom I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Wiatrołomie

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Wiatrołomie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Pierwsze wzmianki o Wiatrołomie pochodzą z 1558 roku. W latach 1935-36 majątek częściowo oddano w dzierżawę, reszta została sprzedana a część pozostałych dób zatrzymano. W 1717 roku właścicielem był Hans Christoph von Böhn, a w 1747 roku Franz-Joachim von Puttkamer. W 1787 roku majątek został podarowany Franzowi Johannowi von Puttkamer, a następnie przeszedł na ręce jego syna Heinricha w 1825 roku. Jednak już w tym samym roku Heinrich sprzedał Wiatrołom biznesmenowi Karolowi Szchulz, by w późniejszym czasie znowu go odkupić. W 1871 roku dobra zostały przekazana Gustavovi i Bernhardowi von Puttkamer, którzy w 1875 roku przekazali majątek baronowi Ludwikowi Bodo von Minigrode. W 1910 roku nabył go Franz Dally, a następnie w 1931 roku trafił w ręce słupskiego banku i pozostał ich własnością do 1936 roku. Pozostała część dóbr była w posiadaniu Richarda von Alverslebena.

Ciekawostka

W latach 1937-1945 r. w Wiatrołomie istniał obóz żeńskiej Służby Pracy Rzeszy. Pokojówki przebywały w tzw. Nowym Zamku i pracowały dla rolników i osadników Wiatrołomu i okolic.

Źródła wiedzy

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska

Zdjęcia: