gmina Łopiennik Górny
Dwór Żulin
Dawniej istniał także inny dwór, ale pozostało po nim tylko miejsce. Obecnie dwór jest przebudowany i zamieszkany, ale park nadal zostaje zaniedbany.
Dwór Łopiennik Podleśny
Przed wojną dwór służył jako letnia rezydencja Michała Okońskiego znanego lekarza z Warszawy urodzonego w Łopienniku.
Pałac Olszanka
W Olszance znajduje się zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 4 hektarów. W jego skład wchodzi pałac klasycystyczny z pierwszej połowy XIX wieku.
Dwór Łopiennik Dolny
Po raz pierwszy wzmianki o Łopienniku pojawiają się w zapisach kronikarskich z XIII wieku, kiedy książę Leszek Czamy pokonał Jaźwingów.
Dwór Nowiny
Około 1860 roku z dóbr ziemskich Krzywe w Nowinach został wydzielony obszar na zespół dworsko-parkowy.