gmina Siedliszcze
Dwór Siedliszcze
Późnobarokowy dwór w Siedliszczu został wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku przez pułkownika husarii Wojciecha Longina Józefa Węgleńskiego.
Dwór Kulik
Od 1564 r. wieś Kulik stanowiła własność Sługockich, Węgleńskich, Piotrowskich, Łaskich, Domańskich i Załuskich.
Dwór Nowe Chojno
W 1823 roku Antoni Leopold Węgleński - syn Wojciecha, kasztelana chełmskiego - po wykupieniu gruntów od Józefa Podhoryńskiego i innych drobnych posiadaczy szlacheckich założył folwark.
Dwór Chojeniec
W drugiej połowie XIX wieku wieś wraz z folwarkiem należały do klucza dóbr Siedliszcze, którego dziedzicem był Wojciech Węgliński, kasztelan chełmski.
Dwór Mogilnica
Zespół dworski z przełomu XIX i XX w. znajduje się obecnie w rękach prywatnych i jest zadbany.