powiat bialski
Dwór Grabanów
Wieś istniała już w 1522 roku. W końcu XVII wieku powstał tu folwark. Wiązało się to z przebudową Roskorzy i nadaniem jej charakteru rezydencjalnego.
Dwór Droblin
Pierwsze wzmianki o majątku ziemskim w Droblinie sięgają XVI wieku. Należał on wtedy do Hinczów. Na przełomie XVI i XVII wieku Droblin był niewielką siedzibą.
Dwór Kozula
Kozula to nazwa, która pierwotnie odnosiła się do młyna znajdującego się nad rzeką Rytą (bądź Rokoszanką; obecnie Klukówką).
Pałac Konstantynów
Pierwotnie osada nosiła nazwę Kozierady. Można przyjąć, że wieś lokowana była w ramach akcji kolonizacyjnej ks. Bolesława Mazowieckiego tego obszaru Podlasia.
Dwór Cicibór Duży
Majątek ziemski Cicibór Duży został w XVI wieku nadany przez Kazimierza Jagielończyka Owłaszko i Juszko. W 1577 roku właścicielką majątku była Pani Kopciowa.
Dwór Styrzyniec
Styrzyniec to wieś, która należała niegdyś do bialskiej linii Radziwiłłów. W 1826 roku komisja Radziwiłłowska sprzedała majątek Maksymilianowi Lewickiemu.