gmina Oporów
Dwór Mnich
W 1804 r. Augustyn Stępowski sprzedał Mnich Grzegorzowi Grotowskiemu herbu Rawicz. Grzegorz był posłem rawskim na Sejm Czteroletni, a od 1807 r. sędzią apelacyjnym.
Dwór Świechów
Do połowy XIX w. majątek Świechów wchodził w skład dóbr oporowskich i należał kolejno do Oporowskich, Sołłohubów, Korzeniewskich, Pociejów, Oborskich, a od 1837 r. do Tomasza Orsettiego.
Dwór Pobórz
Na przełomie XVIII i XIX w. dwór w Pobórzu był własnością rodziny Russjanów. Po śmierci Jacka i Marcjanny Russjanów majątek przypadł małoletniemu jeszcze Aleksandrowi.
Dwór Szczyt
Pod koniec XVIII w. Szczyt był własnością Kazimierza Podczaskiego. W 1799 r. kupił go Jan Łojewski. W 1809 r. majątek podzielono między Józefa Dąbrowskiego, Feliksa Jastrzębskiego i Anielę z Podczaskich Żwanową.
Dwór Golędzkie
Majątek Golędzkie został wydzielony w 1861 r. z dóbr Jaworzyna i kupiony w 1867 r. przez Ryszarda Pogonowskiego. Nie był on jednak dobrym gospodarzem i wpędził majątek w spore długi.