Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Mnichu

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Mnichu. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

W 1804 r. Augustyn Stępowski sprzedał Mnich Grzegorzowi Grotowskiemu herbu Rawicz. Grzegorz był posłem rawskim na Sejm Czteroletni, a od 1807 r. sędzią apelacyjnym. Jego pierwszą żoną była wojewodzianka rawska, Józefa Walicka, drugą zaś Emilia Zabłocka, z którą miał dwoje dzieci: Władysława i Konstancję. Konstancja wyszła za mąż za Antoniego hr. Colonna-Walewskiego, pierworodnego syna Marii Walewskiej, który w procesie rodziny żony o podział majątku Mnich zakupił go, a następnie jej przekazał. Konstancja i Antoni mieli dwie córki: Emilię i Mariannę. W 1833 r. Antoni Walewski zmarł, a w 1846 r. zmarły obie jego córki. Konstancja Walewska ponownie wyszła za mąż za Walentego de Leszko Żwana. Zmarła w 1846 r. Po śmierci Grzegorza Grotowskiego i jego córki Konstancji Mnich odziedziczył Władysław Antoni Bonifacy Grotowski. Ożenił się z Matyldą Zabłocką, z którą miał dwóch synów: Stanisława Grzegorza i Zdzisława Cypriana. Ostanim przedstawicielem rodziny Grotowskich w Mnichu był Stanisław Grotowski, który zmarł bezdzietnie w 1936 r., a Mnich zapisał ciotecznej siostrze. Majątek dzierżawił Tadeusz Abramowicz. W 1937 r. członkowie rodziny Grotowskich wytoczyli proces w celu unieważnienia testamentu, jednak nie wiadomo jak on się zakończył.


Pierwszy drewniany dwór w Mnichu prawdopodobnie wybudowany był na połwyspie stawu, ale spłonął. Obecny dwór zbudowano w I poł. XIX w. w stylu klasycystycznym. Jest to budynek murowany, parterowy, na planie wydłużonego prostokąta. Po bokach ma dwa jednopiętrowe ryzality z boniowanymi narożnikami. Obok dworu znajdują się pozostałości parku założonego w I poł. XIX w.

Źródła wiedzy
  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 237-240.
  • Skuza T., Glinda M., Kutno i region kutnowski, Kutno 2008, s. 76-77.
  • Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego (stan na 01.05.2015 r.)

Opracowała: Aleksandra Szafrańska-Dolewska