♕Dwory i Pałace Polski: dwór Świechów I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Świechowie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Świechowie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Do połowy XIX w. majątek Świechów wchodził w skład dóbr oporowskich i należał kolejno do Oporowskich, Sołłohubów, Korzeniewskich, Pociejów, Oborskich, a od 1837 r. do Tomasza Orsettiego. Kiedy ten zmarł w 1851 r. dobra oporowskie razem ze Świechowem przypadły jego ośmiorgu dzieciom. W 1862 r. wystawiono je na licytację działową, na której nabył je syn Tomasza, Edward Orsetti. W tym samym roku Świechów odkupił od niego Feliks Skarżyński, właściciel Poborza. W 1919 r. majątek kupił jego syn, Adam Skarżyński. Przekazał go w 1936 r. swojemu bratankowi Feliksowi.

Dwór w Świechowie wybudowano na pocz. XX w. dla Adama i Leonii Skarżyńskich. Jest to parterowy, murowany budynek na nieregularnym planie, z mieszkalnym poddaszem. Otaczają go resztki parku dworskiego. Obecnie dwór jest własnością gminy Oporów i częściowo przeznaczony jest na mieszkania.

Źródła wiedzy
  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 341-343.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część II, Kutno 2003, s. 215-216
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów, Tom I, Oporów 2011-2012, s. 21.

Opracowała: Aleksandra Szafrańska-Dolewska