gmina Postomino
Pałac Postomino
Tak jak pozostałe ziemie Postomino także należało do księstwa sławieńskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z dokumentu z 23 marca 1301 roku, gdy książę Sambor Rugijski nadał księciu Mateuszowi jako lenno kilka wsi ziemi sławieńskiej.
Dwór Królewo
Istnieje przypuszczenie, że Królewo ma słowiańskie korzenie. Sugerować może to nazwa miejscowości, która zmieniała się na przestrzeni wieków: Crolow (1341), Krolowe (1482), Crolowe (1490), Crulow (1491), Krolow (1493), Crolo (1498), Krolo (1519), Krulow (1562).
Dwór Pałowo
W Połowie znajduje się murowany dwór pochodzący z połowy XIX wieku.