powiat sławieński
Pałac Postomino
Tak jak pozostałe ziemie Postomino także należało do księstwa sławieńskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z dokumentu z 23 marca 1301 roku, gdy książę Sambor Rugijski nadał księciu Mateuszowi jako lenno kilka wsi ziemi sławieńskiej.
Pałac Kwasowo
Pierwsza wzmianka o Kwasowie (niem. Quatzow) pochodzi z 22 listopada 1273 roku. Od XIII wieku Kwasowo należało do Joannitów, którzy otrzymali dobra rycerskie od książąt pomorskich.
Dwór Pałowo
W Połowie znajduje się murowany dwór pochodzący z połowy XIX wieku.
Dwór Królewo
Istnieje przypuszczenie, że Królewo ma słowiańskie korzenie. Sugerować może to nazwa miejscowości, która zmieniała się na przestrzeni wieków: Crolow (1341), Krolowe (1482), Crolowe (1490), Crulow (1491), Krolow (1493), Crolo (1498), Krolo (1519), Krulow (1562).