gmina Czarne
Pałac Wyczechy
Pałac w Wyczechach został wybudowany na początku XX w. Pierwszym jego właścicielem był niemiecki feldamrszałek, znany jako pogromca armii rosyjskiej podczas I wojny światowej.
Pałac Malinowo
W Malinownie znajdował się niegdyś pałac. Obecnie świadczą o tym jego ruiny.
Pałac Bińcze
Pałac istniejący niegdyś w Bińczu powstał w 1884 roku. Po zakończeniu się II wojny światowej znajdowała się w nim szkoła. Niestety spalił się w 1973 roku.
Pałac Łoża
Pierwsza wzmianka o Łoży pochodzi z 1360 roku z dokumentu lokacyjnego, w którym nadano 44 włóki Tylikanowi. W drugiej połowie XVI wieku właścicielem majątku był M. Walde.
Dwór Raciniewo
Za polskich czasów, czyli w połowie XVI wieku Raciniewo należało do Dęgrowskiego, który posiadał cztery łany ziemi, do Waldego (również cztery łany) i do Bornosche (dwanaście łanów).
Dwór Krzemieniewo
Krzemieniewo powstało w czasach panowania książąt pomorskich. W 1354 roku Wielki Mistrz Zakonu Winrich von Kniprode wydał dokument lokacyjny nadając 64 włóki Hermanowi Schentsaka.