gmina Kołczygłowy
Pałac Radusz
W Raduszu znajduje się pałac murowany z 1836 roku i park z pierwszej połowy XIX wieku.
Pałac Barnowiec
Barnowiec po raz pierwszy jest wymieniany w nadaniu lennym dla rodziny von Puttkamer. Dnia 28 lipca 1847 roku córka ówczesnego właściciela Heinricha von Puttkamera, Johanna Friederike Charlotte Dorothea Eleonore von Puttkamer została żoną Otto von Bismarcka.
Dwór Łubno
Łubno (niem. Lubben) od 1875 było w posiadaniu rodu Puttkamerów.
Dwór Gałąźna Mała
Gałąźna Mała należała niegdyś do rodu von Zitzewitz. Według historii rodziny założycielem tej linii był Jarislaw, który był właścicielem Gałąźni w latach 1360-1412.
Pałac Kołczygłówki
Wieś Kołczygłówki powstała na zmeliorowanych ziemiach Puttkamerów w początkach XVI wieku i została zasiedlona przez osadników z Niemiec.
Dwór Barnowo
W Barnowie znajduje się dwór, który został wzniesiony w latach 1730-1755 przez Martina Antona von Puttkamer. Ożenił się on około 1730 roku z Helenę Schönach, która pochodziła z bardzo zamożnego rodu.
Dwór Barkocin
Najstarsze zapisy nazwy to: Barkotzen (1658), Barkozen (1780). W miejscowości zachowały się pozostałości parku z przełomu XIX i XX wieku.