gmina Bytów
Dwór Ząbinowice
Ząbinowice po raz pierwszy wzmiankowane były w 1335 roku jako Sambinow, później w 1350 roku - Gergesdorf, 1686 roku - Zombinowice i 1747 roku - Żąbinowice. Znajdował się tu dwór, wybudowany w 1868 roku.
Dwór Mokrzyn
Osada wzmiankowana była już w 1437 roku jako Mokkern. Mokrzyn został założony w 1777 roku przez Piotra Jerzego von Puttkamera, który posiadał również pobliskie Ząbinowce.
Dwór Świątkowo
Brakuje informacji o historii Świątkowa oraz o dworze, który się tu znajdował. Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) w Świątkowie znajdował się zespół dworski z I połowy XIX wieku, w jego skład wchodził dwór i park.
Dwór Płotowo
Miejscowość została założona w II połowie XVIII wieku na mocy rozporządzenia Fryderyka Wielkiego z 1752 roku.
Dwór Sierzno
Wieś pierwszy raz była wzmiankowana w 1303 roku jako Villa Syreno w dokumencie, który potwierdzał przywilej lokacyjny. Założycielami Sierzna (niem. Zerrin) byli gdańscy mieszczanie Janusz i Marquard.
Pałac Gostkowo
Pierwsza wzmianka o Gostkowie pochodzi z 1412 roku. Dawniej była to wieś rycerska lokowana na prawie niemieckim przez Krzyżaków. W 438 roku założone zostały Gross Gostkow i Klein Gostkow (Duże i Małe Gostkowo).