Dwory i Pałace Polski: dwór Płotowo I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Płotowie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Płotowie. Miłego czytania!

Historia

Miejscowość została założona w II połowie XVIII wieku na mocy rozporządzenia Fryderyka Wielkiego z 1752 roku.

W Płotowie mieścił się niegdyś dwór (z 1831 roku) Styp-Rekowskich, który był jedynym polskim dworem w powiecie bytowskim. Płotowo nazywano więc enklawą polskości. Reszta obiektów znajdujących się na terenach powiatu bytowskiego przynależy do dziedzictwa kultury niemieckiej.

Do 1945 roku Płotowo znajdowało się na terenach III Rzeszy. Jan Styp-Rekowski (nazywany przez Niemców "polskim królem") został zesłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau i zmarł w 1942 roku.

Dworek Styp-Rekowskich zbudowano w 1811 roku. Obecnie już nie istnieje. Obecnie w zrewitalizowanym budynku poinwentarskim znajduje się muzeum - Zagroda Styp-Rekowskich.

 

Ciekawostki
  • Nazwa miejscowości powstała na cześć generała pruskiego Fryderyka von Platten.
  • Na miejscowym cmentarzu znajdują sią mogiły zasłużonych działaczy Związku Polaków w Niemczech.
Źródła wiedzy
  • XVI wojewódzki zjazd społecznych opiekunów zabytków, Bytów 23-24. IX 1972.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Kamila Domaszk, Uwarunkowania i kierunki rewitalizacji dworów i pałaców na terenach byłych państwowych gospodarstwach rolnych w powiecie bytowskim, Gdańsk 2014 (praca magisterska).
  • Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bytów na lata 2019-2022.