Dwory i Pałace Polski: dwór Mokrzyn I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Mokrzynie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Mokrzynie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Osada wzmiankowana była już w 1437 roku jako Mokkern. Mokrzyn został założony w 1777 roku przez Piotra Jerzego von Puttkamera, który posiadał również pobliskie Ząbinowce.

Na przełomie XVIII i XIX wieku trwał proces koncentracji własności szlacheckiej, szczególnie na ziemi lęborskiej, ale również na ziemi bytowskiej. W tym czasie 3/4 posiadłości rodu Puttkamerów wykupili przedstawiciele szlachty napływowej. Tak się stało z Mokrzynem i Ząbinowcami, które wdowa i pozostali spadkobiercy Jerzego Puttkamera, sprzedali pochodzącemu z Pomorza Zachodniego Augustowi Wilhelmowi Świchowskiemu za 17 tysięcy talarów na mocy umowy zawartej 18 sierpnia 1795 r. August Wilhelm Świchowski był właścicielem obu wsi do 1822 roku.

W Mokrzynie znajduje się dwór z połowy XIX wieku.

Źródła wiedzy
  • A. Świetlicka, E. Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • P. Płaczek, Własność ziemska drobnej szlachty kaszubskiej na ziemi bytowskiej od połowy XVIII do początków XIX w. [w:] Nasze Pomorze, nr 12, Bytów 2010.
  • Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bytów na lata 2019-2022.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska