Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Zglechowie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Zglechowie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Stodołowaty drewniany dwór parterowy, wzniesiony zapewne w końcu XVIII wieku i być może w późniejszym czasie rozbudowany. W XX wieku pierwotny czterospadowy dach gontowy zastąpiono dachem dwuspadowym krytym blachą. Wejście poprzedzone otwartą werandą. Na zachód od dworu znajdował się kiedyś murowany lamus, wzniesiony zapewne w XVIII wieku, parterowy, z podcieniem kolumnowym w ścianie szczytowej i sklepionymi pomieszczeniami. Był miejscem przeznaczonym do przechowywania cenniejszych przedmiotów, dokumentów, ksiąg, które w wypadku pożaru nie miałyby szans przetrwania w drewnianym dworze. W chwili najazdu lub innego niebezpieczeństwa mógł też niczym donżon średniowiecznego zamku służyć jako ultimum refugium – miejsce „ostatecznego schronienia” dla domowników. Nie wydaje się jednak, by w XVIII wieku w przeciwieństwie do wieków XVII i XVI funkcja obronna lamusa była poważnie brana pod uwagę przy jego budowie, poza ewentualnym wymiarem symbolicznym. Murowany lamus zachował się przy drewnianym osiemnastowiecznym dworze w Baczkach.

W końcu XVIII wieku własność Rogowskich, a w XIX wieku Bogusławskich.

Dom w bardzo złym stanie. Resztki zdewastowanego małego parku. Obiekt zamieszkany, dostępny z zewnątrz.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki