Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Zalesiu

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Zalesiu. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Szlachetny w prostocie klasycystycznych form dwór wzniesiony pomiędzy 1860 a 1870 rokiem zapewne dla Chudzyńskich, parterowy, z piętrową częścią środkową zryzalitowaną z obu stron, opiętą korynckimi pilastrami wielkiego porządku dźwigającymi belkowanie. Zwieńczenie tworzą trójkątne frontony dekorowane, podobnie jak gzyms, modylionami. Nieco neorenesansowy charakter nadaje budowli triada półkoliście zamkniętych porte-fenêtres w elewacji ogrodowej przywołująca arkadowe loggie włoskich willi. W tym samym neorenesansowym charakterze utrzymana jest sionka w elewacji frontowej opięta jońskimi pilastrami i półkolumnami, o półkoliście wykrojonych oknach i odrzwiach. Włoskorenesansowej modzie odpowiadał również niewielki pawilonik w formie nieregularnej willi włoskiej z czworoboczną wieżą, usytuowany pierwotnie po lewej stronie dworu, połączony z nim parterowym łącznikiem. Na korpusie dworu dachy trójspadowe, na części środkowej dach dwuspadowy.

Po połowie XIX wieku własność Chudzyńskich, później Dehnelów. Ostatnim właścicielem Zalesia był Tadeusz Słubicki.

Dom w bardzo dobrym stanie. Park w części uporządkowany, w części zdziczały. Obiekt niedostępny, słabo widoczny z odległości. Własność prywatna.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki