Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Głuchowie

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Głuchowie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

W XVIII wieku Głuchów był własnością Prażmowskich, w tym w 1783 roku sędziego ziemskiego czerskiego Franciszka Prażmowskiego. W początku XX wieku w rękach Jeleniewskich, w tym w 1909 roku Romana Jeleniewskiego, a następnie Krzymuskich. Pod koniec lat dwudziestych właścicielką była Julia Noskowska. Majątek liczył wówczas 550 hektarów. Potem własność Kowerskich.

Pałac

Zanim ostatecznie około 1910 roku w wyniku kilku konkursów i wystaw styl polski oparł się solidnie na dziedzictwie baroku i klasycyzmu z mniejszą lub większą domieszką modernistycznych tendencji początku XX wieku, również w architekturze polskiego odrodzenia upatrywano wzorów narodowego budownictwa. Motywy czerpane z krakowskich Sukiennic, ratuszy w Tarnowie czy Sandomierzu przenoszono do architektury rezydencjonalnej. Wyróżnikiem stylu stała się charakterystyczna attyka, złożona z esownic, zwieńczonych kulami cokolików i grzebieni. Pojawia się ona w pałacu w Głuchowie, wzniesionym krótko przed I wojną światową lub w pierwszym dziesięcioleciu okresu międzywojennego zapewne dla Krzymuskich. Jest to budowla piętrowa, nakryta dachem czterospadowym, z sionką na osi. Dopełnieniem utrzymanym w duchu neorenesansu jest tralkowa balustradka wieńczącego sionkę niewielkiego tarasu. W podobnym duchu na Mazowszu wzniesiono pałace w Janowie i Krzykosach.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki