gmina Rejowiec Fabryczny
Dwór Rejowiec Fabryczny
Powstanie miasta jest ściśle związane z funkcjonującą cementownią. Wyrosło ono na gruntach starej, sięgającej swoimi początkami średniowiecza, wsi Stajne.
Pałac Kanie
W 1799 roku Seweryn Rzewuski, podczaszy koronny, wznosi w Kaniach dwór. Ostatnimi właścicielami była rodzina Woyciechowskich.
Pałac Krasne
Źródła historyczne wymieniają miejscowość 6 kwietnia 1421 r., natomiast w 1559 r. w Krasnem powstała parafia prawosławna.