gmina Dorohusk
Dwór Zamieście
W 1930 roku majątek ziemski należał do Aleksandry Mari z Jałowieckich Orsetti. Do 1934 roku folwark Zamieście dzierżawiony był przez rodzinę Englertów.
Pałac Dorohusk
Znajdowane w okolicy Dorohuska ślady osadnictwa świadczą o tym, że człowiek pojawił się na tych terenach w okresie neolitu.
Dwór Świerże
Wieś Świerże dawniej nosiła nazwę Staryni. W 1443 roku podkomorzy lwowski i starosta chełmski na mocy przywileju króla Władysława Warneńczyka lokował tu miasto.