gmina Biała Podlaska
Dwór Grabanów
Wieś istniała już w 1522 roku. W końcu XVII wieku powstał tu folwark. Wiązało się to z przebudową Roskorzy i nadaniem jej charakteru rezydencjalnego.
Dwór Cicibór Duży
Majątek ziemski Cicibór Duży został w XVI wieku nadany przez Kazimierza Jagielończyka Owłaszko i Juszko. W 1577 roku właścicielką majątku była Pani Kopciowa.
Dwór Kozula
Kozula to nazwa, która pierwotnie odnosiła się do młyna znajdującego się nad rzeką Rytą (bądź Rokoszanką; obecnie Klukówką).
Dwór Styrzyniec
Styrzyniec to wieś, która należała niegdyś do bialskiej linii Radziwiłłów. W 1826 roku komisja Radziwiłłowska sprzedała majątek Maksymilianowi Lewickiemu.