Dwory i Pałace Polski: pałac Duninowo I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Duninowie

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Duninowie. Zapoznaj się z jego historią. Przeczytaj ciekawostki. Miłego czytania!

Historia

Pierwsza wzmianka o Duninnowie pochodzi z 1493 roku z potwierdzenia istnienia parafii we wsi. Pozostawało ono własnością Krummelów do XIX wieku. Po nich Duninowo przejęli skoligaceni z nimi von Belowie, którzy wywodzili się z pomorskich Biełowów. Belowowie sprzedali Duninowo Ottonowi von Frankenstein, a ten po paru latach odsprzedał je Alfredowi von Croy, potomkowi ostatniego księcia pomorskiego Ernesta. Majątek był jednak dzierżawiony przez Leo Scheiemanna i jego potomnych.

We wsi znajduje się murowany pałac z końca XIX wieku oraz park dworski z połowy XIX wieku.

Ciekawostki
  • W herbie rodu von Below na błękitnej tarczy znajdują się trzy obcięte głowy, podobno należą one do pogan, którzy zostali ścięci przez przodów rodu von Below w czasie walk z niewiernymi.
  • Kościół w Duninowie był w XIX wieku ośrodkiem luterańskiego separatyzmu. Rodzina von Below organizowała dla chłopców w swoich pałacach msze i namawiała do bojkotu ewangelickich szkół.
Źródła wiedzy
  • Karl-Heinz Pagel: Der Landkreis Stolp in Pommern. Zeugnisse seiner deutschen Vergangenheit. Lübeck 1989, S. 443-450.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Program opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2009 -2012.
  • Rejestr Zabytków Nieruchomych, stan na 01-09-2016.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: wizytacja terenowa 01.05.2018 r.