gmina Kosakowo
Dwór Mechelinki
Mechelinki po raz pierwszy wymieniane są w źródłach z 1288 roku. Mściwój II 31 grudnia tego samego roku zezwolił klasztorowi cystersów w Oliwie na posiadanie dwóch łodzi, z których jedna miała cumować w Trzęsawicach, a druga w Mechelinkach.
Dwór Mosty
W 1210 roku Mosty zapisała księżniczka Świnisława klasztorowi panien w Żukowie. Te z kolei ustąpiły majątek cystersom w Oliwie w 1316 roku. Inne źródła podają, że wieś odebrali cystersi do Świętopełka już w 1224 roku.
Dwór Kosakowo
Po raz pierwszy wzmianka o Kosakowie pojawia się w 1224 r. roku jako jedna z posiadłości oliwskich. Przechodziła ona z rąk klasztoru norbertanek w Żukowie do rąk klasztoru cystersów w Oliwie.