gmina Nowa Wieś Lęborska
Dwór Niebędzino
Pierwsza wzmianka o Niebędzinie pochodzi z dokumentu opisującego Redkowice z 1335-1341 roku. Pierwszymi znanymi z kart historii właścicielami majątku byli Pierzchowie (Pirchowie).
Dwór Krępa Kaszubska
W 1382 roku wieś lokowana była przez Krzyżaków na prawie niemieckim jako własność państwowa.
Dwór Janisławiec
Pierwsza wzmianka o Janisławicu pochodzi z 1876 roku. Dotychczasowy sołtys Grzeforz utowrzył tu folwark. Powstanie owego folwarku wiąże się z okresem uwolnienia chłopów od pańszczyzny i przyznania warstwom nieszlacheckim praw do posiadania ziemi.
Dwór Redkowice
Pierwsza wzmianka o Redkowicach pochodzi z dokumentu opisującego wieś. Dokument ten został sporządzony na polecenie wielkiego mistrza Dytrycha von Altenburga, który pełnił tę funkcję w latach 1335-1341.
Dwór Pogorzelice
Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 18 lub 20 listopada 1379 roku. Pogorzelice były wsią szlachecką należącą do rodu von Grumbkow. W 1426 roku nabył ją jeden z członków rodziny von Stojentin.
Dwór Żelazkowo
Żelazkowo było niegdyś folwarkiem należącym do majątku rycerskiego Redkowice. Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego Dietrich von Altenburg przekazał owe ziemie w lenno Janowi de Pirch.
Dwór Pogoroszewo
Pierwsza wzmianka o Pogorszewie pochodzi z roku 1340 z dokumentu opisującego granice Redkowic. Wówczas właścicielem był niejaki Sobiesław (Sobeslaus). W 1353 roku komtur gdański nadał połowę wsi Wojciechowi.
Dwór Małoszyce
Pierwsze wzmianki o majątku odnaleźć można już w 1310 roku. Do 1500 roku wieś należała do rodziny von Mallschütz. W latach 1501-1673 przeszła w ręce miasta Lęborka i figurowała jako majątek miejski.
Dwór Rybki
Przypuszczalnie wieś związana jest ze szlacheckim rodem Rybków (Repken, Ripke, Ropke). Co najmniej od 1507 r. (akt lenny wystawiony przez księcia szczecńskiego Bogusława X) Rybki należały do Lęborka.
Dwór Łebień
Gdański komtur zakonu krzyżackiego Walpod von Bassenheim przekazał w lenno Hermannowi Balzerowi dobra w Łebieniu na prawie chełmińskim i mianował go sołtysem.
Dwór Obliwice
W 1374 roku wieś lokowana była na prawie niemieckim. Cztery lata później komtur gdański Walpold von Bassenheim wystawił dokument nadający czcigodnemu Vicke cztery z czterdziestu łanów wioski.
Pałac Lędziechowo
Pierwsza wzmianka o Lędziechowie pochodzi z 1224 roku. Było wtedy własnością klasztoru norbertańskiego z Żukowa koło Gdańska. W roku 1566 sprzedano ją Mikołajowi von Weiher.