Dwory i Pałace Polski: dwór Redkowice I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Redkowicach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Redkowicach. Miłego czytania!

Historia

Pierwsza wzmianka o Redkowicach pochodzi z dokumentu opisującego wieś. Dokument ten został sporządzony na polecenie wielkiego mistrza Dytrycha von Altenburga, który pełnił tę funkcję w latach 1335-1341. W 1308 roku akt ten był przeznaczony dla posiadacza Redkowic Jana Pierzcha (Pircha). Inne źródła podają, że w 1299 roku Jasbon Pirch otrzymał od Krzyżaków za swoje zasługi na wojnie kilka wsi, w tym Redkowice. Ród von Pirchów ten zniknął w końcu XVII wieku ustępując miejsca Natzmerom (von Natzmer), ale jeszcze w 1756 roku część dóbr redkowickich pozostawała w rękach wdowy po majorze von Pirch. Jako właściciela wsi w 1784 roku wymienia się porucznika Alexandra Hartwiga von Natzmer.

W 1800 roku majątek został sprzedany porucznikowi von Selchow. W późniejszym czasie przeszedł na jego spadkobierców.

Na przełomie wieków Redkowice często zmieniało swoich właścicieli. W latach międzywojennych zostało zakupione przez Pomorskie Towarzystwo Rolnicze w celu parcelacji.

W Redkowicach odnaleźć można pozostałości po parku.

Źródła wiedzy
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska