gmina Człuchów
Dwór Człuchów
Pierwsze zapisy nazwy Człuchowa pochodzą z czasów krzyżackich. To właśnie Krzyżacy w 1308 roku zajęli Pomorze Gdańskie, a w 1312 roku wykupili Człuchów.
Dwór Kiełpin
Pierwsza wzmianka o Kiełpinie pochodzi z 1352 roku i znajduje się w opisie granic wsi Brzeźno. Z 1355 roku pochodzi natomiast dokument lokacyjny, w którym nadano wsi sześćdziesiąt włók, w tym sześć dla osadźcy.
Dwór Bukowo
Komtur człuchowski Ludolf Hake w 1352 roku nadał dokument lokacyjny dla wsi Bucholcz sołtysowi Goswyno.