gmina Żółkiewka
Dwór Wronówka, Zaburze
Do II wojny światowej w skład majątku wchodził m.in. drewniany dwór wybudowany w latach 30. XX w., ogrodu spacerowego i użytkowego o cechach krajobrazowych.
Dwór Średnia Wieś
Średnia Wieś należała niegdyś do Mostowskich, Rusockich i Preszlów. Znajduje się w niej zespół dworsko-parkowy.
Dwór Wola Żółkiewska
Przed wybuchem II wojny światowej w jego skład wchodziły: dwór, młyn, oficyna, rządcówka i stajnia.
Dwór Olchowiec
W Olchowcu znajduje się zespół dworsko-parkowy. Dwór pochodzi z I połowy XIX wieku i jest murowany.
Dwór Wierzchowina
Wieś Wierzchowina położona jest w gminie Żółkiewka. Przed II wojną światową istniały we wsi dwa dwory, w których gospodarzyli ojciec z synem.
Dwór Dąbie
Zespół dworski w Dąbiu pochodzi z 1848 roku. Dwór jest murowany i otoczony pozostałościami parku o powierzchni 3 hektarów.