gmina Fajsławice
Dwór Suchodoły
W 1388 roku jako właściciele są wymienieni Sulko z Giełczwi i Maciej z Suchodołów - sędzia Ziemi Lubelskiej. W XVI i XVII wieku dobra te nadal należały do rodu Suchodolskich.
Dwór Fajsławice
Wieś Fajsławice powstała na początku XIII wieku. Nazywała się wówczas Chwalisławice.
Dwór Siedliska
Właścicielem dóbr był ród Suchodolskich. Piotr Suchodolski miał pięciu synów: Piotra - stolarza chełmskiego, Pawła - cześnika chełmskiego.